موسیقی چطور در یادگیری زبان به ما کمک میکند؟

این روزها نسبت به گذشته، یادگیری زبان انگلیسی و یا یادگیری یک زبان دیگر همچون زبان فرانسه، آلمانی، روسی و.. اهمیت بیشت پیدا کرده است. خانواده ها برای فرزندان خود از سنین پایین برنامه ریزی می کنند. دانش آموزان و دانشجویان هم نسبت به یادگیری…

کتاب ۵۰۴ چیست و چه اهمیتی دارد؟

در این مطلب شما با کتاب ۵۰۴ واژه ضروری، نویسنده و ناشر آن آشنا شده و همچنین با طریقه چینش دروس،تمارین و متون موجود در آن مواجه میشوید؛ جایگاه آموزشی این کتاب رو درک میکنید و در نهایت انواع روش های تهیه این کتاب برای…