مترجم Babylon

مترجم Babylon ؛ ابزاری برای ترجمه آسان در تمام پلتفرم ها

دیکشنری بابیلون یک نام آشنا برای اکثر افرادی که از سال ها قبل نیاز به ابزار مترجم داشته اند می باشد. این مترجم از نرم افزارهای قدیمی ترجمه است که در بین ایرانیان طرفداران زیادی دارد. در حال حاضر نیز می توان از این ابزار…