listen

چگونه مهارت Listening خود را افزایش دهیم؟

یکی از بحش‌های مهم زبان که زبان آموزان به شدت درگیر آن هستند، تقویت مهارت Listening است که اکثر افراد در مواجهه با آن همواره نگران هستند. اکثرا در مواقع امتحانات افراد نگران این هستند که متوجه منظور طرف مقابل نشده و نتوانند جواب درستی…